Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie jako jednostka ogólnouczelniana pełni funkcje naukowe, dydaktyczne i usługowe. Gromadzi, opracowuje, udostępnia książki, czasopisma oraz zbiory specjalne odpowiadające kierunkom i specjalnościom kształcenia na uczelni. Księgozbiór wynosi ponad 18.000 jedn.inw.
Biblioteka udostępnia blisko 40 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych, z czego 25 stanowi bieżącą prenumeratę. Biblioteka jest w pełni zautomatyzowana, pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym Patron4, który zapewnia kompleksową obsługę pracy wypożyczalni i czytelni.
Wykładowcom i studentom uczelni umożliwiamy bezpłatny dostęp do Internetu. Obecnie do dyspozycji użytkowników jest 25 stanowisk komputerowych.
W celu zapoznania czytelników z funkcjonowaniem biblioteki oraz korzystaniem z jej zbiorów prowadzone są szkolenia biblioteczne