Lektoraty w ramach Studium Języków Obcych prowadzone są z języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego.
Nauczanie prowadzone jest zgodnie z planami i programami studiów, ze szczególnym naciskiem na kształcenie wszystkich umiejętności językowych: mówienia, czytania, pisania oraz słuchania.
Dodatkowo nasi studenci mogą uczestniczyć odpłatnie w kursach języka norweskiego organizowanych przez Studium, jak również w specjalistycznych kursach językowych prowadzonych przez uczelnię, nieobjętych planem studiów.
Zapewniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z dużym doświadczeniem w nauczaniu. Jesteśmy otwarci na potrzeby językowe naszych studentów, stąd wprowadzenie języka obcego zawodowego od pierwszego roku studiów oraz drugiego języka w ramach lektoratów.