1. Przedmiot: język obcy od podstaw - język francuski

2. Wymiar : 30 godzin/semestr

3. Forma zaliczenia przedmiotu na koniec semestru: zaliczenie z oceną

1. Przedmiot: język obcy od podstaw - język francuski

2. Wymiar : 30 godzin/semestr

3. Forma zaliczenia przedmiotu na koniec semestru: zaliczenie z oceną