1. Przedmiot: język obcy od podstaw - język francuski

2. Wymiar : 30 godzin/semestr

3. Forma zaliczenia przedmiotu na koniec semestru: zaliczenie z oceną

    Warunki zaliczenia przedmiotu w ramach IOS :
- przesłanie w wiadomości mailowej wszystkich prac pisemnych obowiązujących pozostałych studentów,
- wykonanie testów na platformie Moodle,
- zaliczenie ćwiczeń ustnych (dialogi itd.) na dyżurach lub w terminach ustalonych indywidualnie.

1. Przedmiot: język obcy od podstaw - język francuski

2. Wymiar : 30 godzin/semestr

3. Forma zaliczenia przedmiotu na koniec semestru: zaliczenie z oceną

    Warunki zaliczenia przedmiotu w ramach IOS :
    - przesłanie w wiadomości mailowej wszystkich prac pisemnych obowiązujących pozostałych studentów,
    - wykonanie testów na platformie Moodle,
    - zaliczenie ćwiczeń ustnych (dialogi itd.) na dyżurach lub w terminach ustalonych indywidualnie.