1. Data planowanych zajęć w trybie stacjonarnym : 16.09.2020r

2. Data udostępnienia materiału:21.10.2020r

3. Liczba godzin wykładów łącznie: 30

4. Materiał wykładowy: Przekazanie studentom 1 prezentacji z zakresu podmiotu.

5. Sposób realizacji:udostępnienie materiału

6. Forma realizacji zajęć: prezentacja

7. Ewaluacja (forma zaliczenia): test sprawdzający z zakresu przekazanego materiału

8. Termin realizacji: Sesja egzaminacyjna letnia